Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony PPOŻ

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie BHP i PPOŻ. na zasadzie outsourcingu zgodnie z obowiązującymi przepisami jako służba zewnętrzna.

Organizujemy i prowadzimy szkolenia w miejscu wskazanym przez klienta. W przypadku większych szkoleń organizujemy sale wykładowe.

W ramach realizacji zleceń BHP i PPOŻ. wykonujemy między innymi:

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych.
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji.
 • Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy).
 • Prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Doradztwo w zakresie organizacji pracy na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz pomoc w zaopatrzeniu pracowników w w/w środki.
 • Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Pomoc w wykonywaniu badań lekarskich wstępnych oraz okresowych dla pracowników.
 • Po zapoznaniu z dokumentacją techniczną (DTR) wykonujemy instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń.
 • Wykonujemy ocenę minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń.
 • Reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontrolnych.
 • Inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.
 • Oferujemy pomoc w zakresie współpracy z lekarzami medycyny pracy, a także z akredytowanymi laboratoriami wykonującymi badania środowiska pracy (czynniki szkodliwe, uciążliwe).

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia wstępne oraz okresowe.

Rodzaj szkolenia:

 • Szkolenie wstępne
 • Szkolenie okresowe

Szkolenie dla:

 • Pracodawców
 • Osób kierujących pracownikami
 • Pracowników administracyjno-biurowych
 • Pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Technologów, organizatorów produkcji
 • Pracowników służb BHP

Forma szkolenia:

 • Seminarium
 • Instruktaż
 • Samokształcenie kierowane

 Cennik usług ndn.pdf

rzetelna firma